Биогорива

Енергийните ресурси на планетата са вече пред изчерпване. Природните залежи са почти изразходвани, а потреблението на гориво нараства. Паралелно с това вредните емисии от конвенционалното гориво унищожават околната среда и ни изправят пред екологична катастрофа. За да се избегнат последствията от човешката дейност, но и да не се предотвратява икономическия напредък, беше нужно да се въведе алтернативен продукт, който да задоволява нуждите от гориво, да не зависи от изчерпаеми ресурси и да не оказва вредно влияние на екосистемата.
Биогориво (биологично гориво, още екологично гориво или екогориво) се наричат всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини. Видовете биогорива са биодизел, биометанол, биоетанол, биобутанол и растително масло
В САЩ и Южна Америка главното биогориво все още е биоетанолът, който се произвежда предимно от култури като царевица и захарна тръстика, докато в Европа биодизел се добива основно от маслодайни култури, най-вече рапица, слънчоглед и соя. Животинските мазнини също могат да се ползват за суровина за производство на биодизел и биогаз.
Повишаването на стойността на петрола доведе до рекордно високи цени на течните горива в цял свят и това не подмина България. Според експертите в бранша при изключително благоприятните условия в страната за отглеждане на рапица, слънчоглед и други маслодайни култури вече е икономически изгодно за автомобилно гориво да се ползва такова, което е произведено от растителни или животински мазнини. Те могат да бъдат смесвани и с петролни продукти. Биогоривата са подходящи за дизелови двигатели. Те са по-евтини и екологично чисти, поради което не се облагат с акциз в Европейския съюз, като петрогоривата. А това представлява силен икономически стимул за производството и използването им.
Българските предприемачи реагираха на европейските и световните тенденции. Предпоставки не липсват. Огромни площи земеделски земи са пустеещи. През 2001 г. се появява първото предприятие за производство на биогориво. А през 2006 г. изграждането на такива вече става масово. Към момента инсталациите са с мощност 350 хил. т на година, като 250 хил. от тях са за производство на биодизел. Очакванията бяха, че след като страната стане членка на ЕС, употребата на биогоривата ще бъде толерирана и за всички ще има пазар. Направените инвестиции от страна на производителите на биогорива от порядъка на 55 млн. евро.
На 11 декември 2009 г. беше прието изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и обнародвано в ДВ брой 102/2009 г. След 1 март 2010 г. според приетата поетпана схема ще има ново увеличение на дела на биосъставките. Така от 1 септемви догодина 3% от състава на горивото трябва да е с органичен произход, от 1 март 2011 г. – делът скача на 4%. За да не се стигне отново до изоставане с европейските изисквания, парламентът е гласувал глоба от 200 000 лв. за този, който пуска на пазара нефтени горива, които не съдържат регламентираното количество биогориво. Все пак е предивиден времеви толеранс от 2 месеца за дистирбутори като бензиностанциите, в който те адаптират продуктите си към законовоите рапоредби. Така реалното предлагане на смесения дизел трябва да започне най-късно през май 2010 г.

Advertisements
Публична on април 29, 2010 at 11:10 pm  Коментарите са изключени за Биогорива  
%d bloggers like this: