Биомаса

Биомасата е резултат от човешки и природни дейности и включва вторични продукти от дървообработващата индустрия, селскостопанска реколта, горски суровини, домакински отпадъци и дървесина. Източниците на биомаса варират от зърната до стъблата на житните култури, от соеви и рапични масла до животински мазнини, от треви до широколистна дървесина и включват дори водорасли.

Най-големият източник на енергия от дървесина е целулозата или черната луга – отпадъчен продукт при производството на хартия и картон. Принципното предимство на дървесната биомаса са ниските емисии на парникови газове. Биомасата абсорбира толкова количество въглерод по време на растежа, колкото изразходва като гориво – следователно тя не допринася за глобалното затопляне. Наличието на малко количество сяра в сравнение с въглищата гарантира отделяне на по-малко SO2 при изгаряне. Дървесната биомаса е най-важният източник на възобновяема енергия, ако бъде осигурено правилно управление на растителността.

Всяко обработване на биомасата води до вторични продукти и отпадни потоци, които се наричат утайки и представляват важен енергиен потенциал. В естествените гори, селските райони и градските центрове има голямо разнообразие на ресурси на биомаса, които могат да бъдат трансформирани. Някои от източниците са представени по-долу:

Енергийни култури
Специфичните енергийни култури са друг източник на дървесна биомаса за енергия. Тези култури са бързорастящи растения, дървета или друга тревиста биомаса, които се отглеждат специално за производството на енергия. Бързорастящите, устойчиви на вредители култури, които могат да бъдат отглеждани на специфични места и почви, са най-добрият резултат от дейността на биоинженерството. Например работната реколта в северното полукълбо е 10-15 т/хектар годишно.
Растителните енергийни култури се жънат ежегодно след първите две или три години, необходими за постигане на пълна продуктивност. Дървесните култури с кратко сеитбообръщение включват бързорастяща твърда дървесина, които могат да бъдат използвани пет до осем години след засаждане. Те включват топола, върба, клен, канадска топола, зелен ясен, черен кестен, амброво дърво и чинар.

Селскостопански и посевни остатъци
Остатъците от селскостопански посеви включват зърнен фураж (стъбла и листа), житна слама, оризова слама и обработваеми остатъци като шушулки. Зърненият фураж е основен източник на биоенергия, тъй като големи площи в световен мащаб за засадени със зърнени култури

Остатъци от целулозната и хартиената индустрия
Най-големият източник на енергия от дървесина е смилането на дървесината или черната луга – отпадъчен продукт от целулозата и хартията. Смилането представлява отделяне и разлагане на лигниновите влакна на едно растение, за да се запазят целулозните влакна необходими за производството на хартия. Рязането и обработването на дървесината водят до образуване на големи количества остатъци от биомаса. При обработване на дървесината се отделят дървени трици, кора, клони и листа/игли. Обикновено, хартиените фабрики използват целулозните остатъци за производство на енергия, с която заместват електричеството необходимо за собствени нужди.

Горски остатъци
При изсичането на горите също се получава биомаса за енергия. Изсичането може да бъде с цел разреждане на млади насаждения или отсичане на по-стари насаждения за дървен материал или целулоза, което също води до натрупване на корони и клони подходящи за производство на биоенергия. Насажденията увредени от насекоми, болести или пожар представляват допълнителни източници на биомаса. При изсичането обикновено се отстраняват 25 до 50 процента от обема и остатъците могат да бъдат използвани за биомаса за производство на енергия. Горските остатъци обикновено са с малка плътност и горивни стойности. Поради високите транспортните разходи е икономически по-изгодно да се редуцира плътността на биомасата в самите гори.

Дървесен отпадък от градските райони
Този отпадък включва изрезки от тревни площи и дървета, цели дънери, дървесни пелети и всякакви други дървени отпадъци от строителни и разрушителни дейности. Ненужният дървен материал може да бъде събран след приключването на строителните или разрушителните дейности и да бъде превърнат в тор, компост или за захранване на биоенергийни инсталации.

чети още »

Advertisements
Публична on май 17, 2010 at 8:06 pm  Коментарите са изключени за Биомаса  
%d bloggers like this: