Биодизел

Биодизелът е перeспективно и екологично гориво, като притежава редица предимства в сравнение конвенционалния дизел:

  • По-високо цетаново число (56 – 58) при почти същата топлина на изгаряне.
  • Почиства от отлагания на петролните горива.
  • Съдържа 11% кислород, което спомага за по-пълното му изгаряне и отделяне на енергията.
  • Има отлични смазочни качества.
  • В състава си няма сяра – при изгаряне не отделя канцерогенните серни оксиди и не причинява корозиране.
  • Отделя отработени газове със състав предимно от азотни съединения, които са естествена част от атмосферния въздух.
  • Изгарянето на биодизел не е съпроводено с образуването на нагар и отделянето на т. нaр. сажди.
  • Отделянето на въглероден оксид е до 30% по-малко.
  • Биодизелът е нетоксичен и безопасен. Пламната тепература на биодизела е около 2 пъти по-висока от тази на дизеловите горива, което го прави по-безопасни при складиране и транспортиране.
  • Биодизелът съдържа малки количества от сяра, което намалява опасността от киселинни дъждове. При работа с биодизел се отделят по малко изгорели газове с неприятна миризма и се редуцира шумът.

Биодизелът се произвежда при естерификация на растително масло, извлечено от маслодайни култури, преди всичко рапица, соя, слънчоглед и палми. Обикновено от 1 т масло и 110 кг метанол се произвежда 1 т биодизел и 110 кг глицерин.

С характеристики, много близки до минералния дизел, биодизелът може да се използва в съществуващите дизелови моторни превозни средства и в смеси с дизел в каквато и да е пропорция. Има по-доба способност за  самовъзпламеняване, поради по-високото цетаново число.

При съвременните модели, разполагащи със система Common Rail, впръскването на растителното гориво протича значително по-добре, което естествено влияе върху средния разход на алтернативното дизелово гориво. Единственият проблем, който би възникнал, е при по-стари, неподдържани двигатели – тъй като биодизелът е добър разтворител. Нужно е да бъдат подменени старите каучукови маркучи, които и без това трябва да са излезли от употреба още преди десет години. За всички останали, произведени след 1995-та година, не е нужно да се прави дори това. Те са произведени със синтетични маркучи.

В самото начало на употребата му е нужно да го използвате не в чист вид, а в по-малка концентрация в горивото, тъй като е с  чудесни почистващи свойства и би могъл наведнъж да премахне всички мръсни напластявания в мотора ви и да блокира филтрите. Не забравяйте също след първо-второ зареждане да смените горивния филтър – разтварящате качества на това гориво ще почистят всички налепи от петродизела по двигателя и те ще се озоват във филтъра. След няколко зареждания обаче, бихте могли да преминете на изцяло чист биодизел. Схемата на разреждане, която препоръчваме, е с първоначални 5% биодизел в останалото гориво, следващия път – 10% и т. нат. Именно заради почистващите свойства на биодизела, е необходимо да смените филтъра след първите максимум три зареждания, тъй като той ще разтвори всички катрани, смоли и лакове, напластени от обикновения петродизел.

Голяма част от производители на автомобили са провели собствени изследвания и са готови да предоставят на клиентите си сертификати за съвместимост на предлаганите от тях двигатели с новото екогориво. При температури под 0˚C градуса чистият биодизел се „желира”. За да се избегне този проблем обаче производителите предлагат специална добавка, която предотвратява замръзването му. При смесване на биодизел с обикновен дизел, или при т.нар. блендинг, този проблем въобще не съществува. Препоръчителния блендинг в такива случаи е В20, или 20% биодизел в 80% конвенционален биодизел. В този случай блендингът ще се желира само толкова, колкото и чист петродизел в резервоара ви. Такъв ще е ефектът и при чистия биодизел,    смесен с добавка против замръзване.

Биодизелът е доста по-безвреден за околната среда от обикновените петрогорива. Той отделя само толкова въглероден диоксид, колкото е нужно за растежа на едно растение. Той не съдържа сяра, т.е. не предизвиква киселинни дъждове. Той изгаря по-добре заради по-голямата си наситеност на кислород. Той е биологичен продукт и се разгражда бързо, затова не застрашава околната среда с екологична опасност при евентуален разлив. Продължителният досег с него или със съставките му не заплашват с изменения в човешкия организъм или злокачествени заболявания.

В сравнение с обикновения дизел биодизелът излъчва по-малко:
Въглероден оксид (СО) – до 30%;
Въглеводород (НС) – до 30%;
Сажди (RU) – до 40%;
Малки частици – до 40%;
Азотни оксиди (NОx) – до 15%.

Биодизел може да се използва и за всички дизелови домашни уреди. Може да го съхранявате дълго време. Нужно е единствено да го предпазвате от конденз и от развитие на бактерии – а това става като добавите само малко количество обикновен дизелов биоцид.

Advertisements
Публична on май 2, 2010 at 10:51 pm  Коментарите са изключени за Биодизел  
%d bloggers like this: