Цели

 

Основната цел на проекта е стимулиране използването на “зелена енергия” от земеделския сектор и подпомaгaне създаването на стабилни взаимоотношения между всички участници по веригата – производители, преработватели и потребители.


Какво трябва да постигне настоящият проект:

1. Изграждане на ефективни връзки и отношения между национални и браншови структури в агро-енергийния сектор.

2. Промотиране на модел за договорно производство, преработка и търговия на агро-енерго суровини – биогорива, биогоривни смеси, биомаса за отопление и високобелтъчни фуражни компоненти.

3. Подпомагане на националните и регионални инициативи, допринасящи за по-ефективно усвояване на еврофондовете за развитие на селските райони чрез децентрализирано производство на биогорива и фуражни концентрати.

4. Предвидените дейности да допринесат за прилагането на плана за развитие на ЕС за производството на биомаса и постигането на целите на ЕС, представени в пътната карта за възобновяеми енергийни източници.

5. Разработване на ръководство за стандартите за качество и подпомагане прилагането на германския стандарт DIN V 51605.

6. Партньорството в рамките на проекта да прерасне в бъдещо по-трясно сътрудничество поверигата – производство и преработка на агро-енерго суровини, търговия и потребление на продукти от тях.

Цели на Европейския съюз:

  • Подобряване енергийната ефективност с 20% до 2020 г.
  • Повишаване дела на “зелена енергия” с 20% до 2020 г.
  • Намаляване на емисиите на вредните парникови газове с 20% до 2020 г.

 

Advertisements
Публична on февруари 11, 2010 at 4:08 pm  Коментарите са изключени за Цели  
%d bloggers like this: