Цели и задачи на СПМПК


Цели и задачи на Съюза на производителите на маслодайно-протеинови култури в България:

 • Да подпомага своите членове при:
  • Защита на техните интереси пред държавни, обществени или частни организации и фирми
  • Утвърждаване на по-ефективна сортова структура от маслодайни и протеинови култури
  • Изграждане на единна агроекологична политика
 • Да популяризира продукцията и търговските марки на организацията на наши и международни пазари.
 • Да организира лекции, семинари, дискусии, изложби, с цел обновяване на информацията относно пазари, нови производства и др.
 • Да осъществява контакти и сътрудничество с други сродни неправителствени организации у нас и в чужбина.
 • Да спомага за усъвършенстване на традиционните техники на производсвто.
 • Да извършва трансфер на модерна техника от своите чуждестранни партньори.
 • Да провежда сертификационен контрол на посевен материал и стокова продукция.

Advertisements
Публична on март 4, 2010 at 1:09 pm  Коментарите са изключени за Цели и задачи на СПМПК  
%d bloggers like this: