За нас

Проектът AGRI FOR ENERGY e по линия на програмата Интелигентна енергия към Европейската комисия. Официален представител за България е Съветът на Българските Аграрни Организации, в лицето на д-р Людмила Тодорова. Реализацията се осъществява чрез Съюза на производителите на рапица, маслодайни и протеинови култури в България. Председател на съюза е д-р Йордан Ангелов.

Екипът ни, съобразно същността на проекта, осъществява методологична и практическа подкрепа за: отглеждане на растителни култури, използващи се в производството на биогориво и за отопление; употребяемите суровини, източници на биогориво; технологичните способи за получаване на растителни масла, биометан, биогаз, високопротеинови фуражни компоненти и др.; оползотворяване на отпадъчни компоненти при добиването и обработката на земеделски култури; възможностите за пазарно реализиране на суровините за биогориво, отопление и високобелтъчни фуражи; лабораторни изследвания на суровните и произведените от тях биогорива и високобелтъчни фуражни смеси; сертифициране и регистрация на биогорива и биоминерални горивни смеси.

Наша отговорност и предизви-кателство е, увеличавайки заинтересоваността на производители, преработватели и потребители, да способстваме за стабилизирането на търговските и научно-приложните взаимоотношения между тях, както и постигането на по-устойчиво, модерно и обширно земеделие. То би способствало за реални доходи както едри, така и на по-дребни производители и преработватели, тъй като печабите се гарантират от въведените законови норми на Европейската комисия за потреблението на “зелена енергия”.

Съюзът на производителите на рапица, маслодайни и протеинови култури в България разработва следните култури:

Маслодайни: рапица, слънчоглед, лен

Протеинови: грах, фий, бакла, нахут, лупина, бурчак

Медоносни: фацелия, синап

Този проект дава възможност отглеждането и на други култури, които се използват за получаване на биогориво и за отопление: маслодайни, протеинови, целулозни (върби, тополи и др.); отпадъчни суровини от производствена дейност; биотехнологични способи при използване на селективни микроорганизми.

Цели и задачи на Съюза:

Advertisements
Публична on февруари 11, 2010 at 4:10 pm  Коментарите са изключени за За нас  
%d bloggers like this: